Třecí materiály
  Hydraulické filtry
  Filtrační tkaniny
    a technická konfekce
  Hydraulická zubová
    čerpadla
  Elektro
  Materiály pro
    hornictví a
    úpravárenství
  DELTA NEU
    ventilace,
    pneumaticka     doprava odpadu,
    odprasovani,
    filtrace
  Vrtné trubky
  Magnetické
    separátory
  Výrobní moznosti
  Moznosti skladování
  Aktuální nabídka
    zbozí skladem
 
     
               

  O FIRMĚ

Silva ART, spol. s r.o. byla založena v březnu 1991 r. , jako společnost s r.o. .
V prvním roce působení, byl kladen důraz na aktivity spojené se zavedením do výroby televizorů fy. GOLDSTAR , montovaných na komponentech dodávaných mateřskou firmou . Pozastavením dodávek komponentů koncem roku 1991 , firma Silva Art aktivovala svoji podnikatelskou činnost, se zaměřením na spolupráci s průmyslovými podniky těžebního a těžkého průmyslu v našem regionu. Zároveň byly navázaný kontakty s významnými výrobními podniky v Polsku ,vyrábějící stroje a zařízení pro hlubinné doly . V tomto období bylo dlouhodobě hlavním předmětem činnosti , dovoz a vývoz důlní techniky . Postupně byly zavedený další aktivity jako : repase oběžných planetárních převodovek , dodávky a repase hydraulických celků mechanických vyztuží , dodávky vybavení pro polské šachty z oblastí úpraven a důlní techniky ,které byly původem z České a později i Slovenské republiky . V roce 1993 , ve spolupráci s Celním úřadem , byl zřízen v areálu firmy celní sklad a nácestné středisko k proclívání zboží dováženého do ČR , s pobočkou na hraničním přechodu se Slovenskem v Mostech u Jablunkova.


VYROBA

Koncem 90- tých let byla zavedena výroba plochých kombajnových nožů a následně výroba vrtných trubek, určených k provádění dlouhých vrtů pro průzkum , degazaci a odvodňování pohoří v rámci důlní nebo geologické činnosti . Výroba vrtných trubek pokračuje do dnešního dne k plné spokojeností tuzemských i zahraničních odběratelů . V oblasti výroby , po několikaletém vývoji magnetického systému na neodymech , je vyráběn magnetický rekuperátor s vysokou účinnosti . Hlavním odběratelem jsou polské doly - úpravny uhlí . Tento rekuperátor má vysoký podíl aplikaci, v úpravnách uhlí na polském trhu.


SLUŽBY

Firma vlastní areál o ploše cca 33 000 m2, nacházející se v průmyslové zóně města Český Těšín . Vjezd do areálu je vzdáleny od obchvatu města cca 1000 m . V rámci služeb v areálu, nabízíme :

• Pronájem venkovních ploch

• Pronájem 20 kanceláři o celkové ploše cca 435 m 2 , v nově zrekonstruované administrativní budově

• Pronájem zastřešených skladovacích prostorů cca 1400 m2

• Nakládka a vykládka zboží , vysokozdvižným vozíkem o nosností 3,5 tuny nebo jeřábovou dráhou o nosností cca 5 tun

• Parkování nákladních a osobních vozidel

• Elektronicky zabezpečené prostory skladů a venkovních ploch


OBCHODNÍ ČINNOST

Obchodní činnost je spojena s dodávkami náhradních dílu pro průmyslová odvětví a hornictví . Po dobu od roku 1992 máme mnoho zastoupení tuzemských a zahraničních firem v oblastech :

• Organické třecí materiály pro brzdy a spojky

• Slinované třecí materiály pro brzdy a spojky

• Průmyslová filtrační textilie pro mokrou a suchou filtrací

• Hydraulické komponenty pro důlní zařízení

• Filtry pro filtraci olejů a emulze

• Hydraulická zubová čerpadla

Veškerá činnost naši firmy, řídí se zavedeným v roce 2003 systémem jakosti ISO 9001.

P O L I T I K A K V A L I T Y


  SILVA ART 1991-2016